Μέγας Εσπερινός Θεοφάνους (2017)

Ορδουλίδης, Ν. (2017). Μέγας Εσπερινός του Οσίου και Θεοφόρους Πατρός ημών Θεοφάνους. Αθήνα: Fagottobooks.

 

https://fagottobooks.gr/el/3179-megas-esperinos.html

 

Η έκδοση αυτή αποτελεί την ακολουθία του Μέγα Εσπερινού που τελείται την 18η Αυγούστου στην μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Θεοφάνη, Πολιούχου της Νάουσας. Ψάλλοντας από την νηπιακή μου ηλικία στον Α΄ Χορό του Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Νάουσας, Ναός όπου φυλάσσονται τα λείψανα του Οσίου, διαπίστωσα την ανάγκη μίας έκδοσης η οποία θα περιείχε τα ψαλλόμενα μαθήματα των ακολουθιών. Έτσι, επιστρατεύτηκαν οι διάφορες σημειώσεις, χειρόγραφες καταγραφές και φωτοτυπίες παλαιότερων μαθημάτων ώστε να επιλεχθούν ποια από αυτά θα συγκροτήσουν την ανά χείρας έκδοση. Χρησιμοποιήθηκαν εκδόσεις οι οποίες θεωρούνται από τον ψαλτικό κόσμο «κλασικές». Επιπλέον, τα μαθήματα τα οποία δεν είχαν εκδοθεί παλαιότερα, τονίστηκαν με βάση παρόμοια, με βάση το επονομαζόμενο «κατά παράδοση ύφος». Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήδη εκδοθέντα μαθήματα, το όνομα του καταγραφέα/επιμελητή αναγράφεται στον τίτλο του εν λόγω μαθήματος. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ο τονισμός πραγματοποιήθηκε από τον γράφοντα. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η έκδοση περιλαμβάνει και τις εκφωνήσεις των ιερέων και τις «χύμα» αναγνώσεις, έτσι ώστε να αποφευχθεί η χρήση πολλών βιβλίων επάνω στο αναλόγιο από τους Χορούς. Θερμές ευχαριστίες στον αγαπητό Βασίλη Μαυράγκανο για την ηλεκτρονική καταγραφή και την στοιχειοθέτηση του παρόντος τόμου.

TORUS web site