Η περιπλάνηση της πριγκηπέσσας (2020)

Ορδουλίδης, Ν. (2020). Η περιπλάνηση της πριγκηπέσσας. Στο Γ. Κοκκώνης, & Σ. Κοζιού (Επιμ.), "Αστικές λαϊκές μουσικές", Πρακτικά 7ου πανελλήνιου συνεδρίου (Καρδίτσα, 18-20 Οκτωβρίου 2019), (σσ. 185-203). Κέντρο Ιστορικής & Λαογραφικής Έρευνας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» Καρδίτσας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

 

Περίπου τον Ιούνιο του 1936 ηχογραφείται η Πριγκηπέσσα, του Παναγιώτη Τούντα, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά και διαχρονικά αγαπημένα τραγούδια του ρεμπέτικου. Λίγοι γνωρίζουν ότι ο Τούντας το έχει ηχογραφήσει 3 χρόνια νωρίτερα, με άλλον τίτλο, άλλους στίχους και άλλη εισαγωγή. Λίγοι επίσης γνωρίζουν ότι η ίδια ακριβώς μελωδία ηχογραφήθηκε το 1910 στην Λιθουανία, το 1927 στην Σερβία, ακόμη και στην Ρουμανία, στην Αμερική και αλλού. Η εισήγηση αυτή θα χωριστεί σε δύο μέρη: αφενός θα οικοδομηθεί μία θεωρία για τους (ουκ ολίγους) περιπλανώμενους σκοπούς, εξετάζοντας ποικίλα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία των τόπων που τους επικοινωνούν και, αφετέρου, θα συγκρίνει τις εκτελέσεις της «Πριγκηπέσσας», με σκοπό να τονιστεί η οικειοποίηση από την πλευρά των πρωταγωνιστών μουσικών.

 

Διαβάστε το άρθρο εδώ

TORUS web site