Τα χαμένα κομμάτια του παζλ της Θεσσαλονίκης (2020)

Δείτε ολόκληρο το κείμενο εδώ

Παραγγείλτε το βιβλίο εδώ

Βίντεο με την παρουσίαση του βιβλίου εδώ

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Τα χαμένα κομμάτια του παζλ της Θεσσαλονίκης: Το αρχείο ηχογραφήσεων του Αλμπέρτου Ναρ

 

Κατά καιρούς, γράφονται διάφορα για την μουσική ιστορία της Θεσσαλονίκης. Αν αναλογιστεί κανείς τις μεγάλες καταστροφές που υπέστη η πόλη, θα του φανεί λογική η έλλειψη επίσημων (και πόσο μάλλον καλά οργανωμένων) αρχείων: πυρκαγιές, σεισμοί και βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών διευκόλυναν την καταστροφή ή την απομάκρυνση τέτοιων αρχείων. Με άλλα λόγια, τα παραπάνω είναι υπαίτια για την αδυναμία συγκρότησης συστηματικής ιστοριογραφίας για τα μουσικά ζητήματα της Θεσσαλονίκης. Τα ελάχιστα αρχεία (για παράδειγμα του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης) είναι στοιχειωδώς οργανωμένα, δεν διατίθενται ηλεκτρονικά και σχετίζονται μόνο με τα λόγια μουσικά είδη. Συν τοις άλλοις, συνήθως αφορούν την «ελληνική» ιστορία της πόλης, δηλαδή, την περίοδο που αναφέρεται στο διάστημα μετά από την απελευθέρωσή της κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, και συγκεκριμένα, στις 25 Οκτωβρίου του 1912, όταν ο διάδοχος Κωνσταντίνος (παρά την θέλησή του) εισέρχεται με το στράτευμα στην πόλη. Όμως, τι συμβαίνει στα μουσικά της Θεσσαλονίκης πριν την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό, και πόσο «ελληνική» είναι πλέον η ταυτότητά της, όπως αρέσκεται να παρουσιάζεται, μετά την ενσωμάτωση;

TORUS web site