Η Οδύσσεια του Αμερικάνου

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

Ο Αμερικάνος είναι ένα ζωντανό πρόσωπο. Δεν είναι ο εχθρός σου. Δεν σου είναι καν τίποτε. Ο Αμερικάνος είναι ο αντικατοπτρισμός της κυκλικής ροής της ιστορίας. Είναι η μετονομασία του Γερμανού, του Γάλλου, του Άγγλου• του Ρωμαίου, του Έλληνα, του Πέρση και του Αιγύπτιου. Μην τον βρίζεις, μην του φορτώνεις ευθύνες. Είναι αθώος και υποφέρει εξαιτίας της άγνοιάς σου• της κακίας που δίχως λόγο βγάζεις μέσα από την ψυχή σου – δεν είναι φτιαγμένη για αυτό. Ο Αμερικάνος είναι το σύνορο που έχεις τοποθετήσει στον χάρτη του μυαλού σου• μια χαρακιά στο σώμα της γης. (Ειρήνη ανθρώποι!)

  • Ορδουλίδης η οδύσσεια του Αμερικάνου
TORUS web site