Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΜΠΕΤΩΝ

Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Η δίκη των ρεμπετών

Αστικά λαϊκά τραγούδια και πνευματική ιδιοκτησία

 

ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής - Νομική Σχολή Αθηνών

 

http://rebetesdiki.wix.com/hdikitwnrebetwn

TORUS web site