ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΕΣ

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

Ο «σχολιασμός» των λαϊκών μουσικών, χρησιμοποιώντας νεωτεριστικές γλώσσες, οδηγούν στην ανάπτυξη τεχνικών εκτέλεσης αλλά και νέων αισθητικών προτάσεων. Με επίκεντρο το πιάνο, αναζητούνται τρόποι εκ νέου ανάγνωσης, κατανόησης και διαπραγμάτευσης των πολυποίκιλων αστικών μουσικών ιδιωμάτων. Η σημειολογία της επιλογής αυτής σχετίζεται με την πρόθεση μιας απο-εδαφικοποίησης και ανανοηματοδότησης παλιών ρεπερτορίων, συμπράττοντας με την Χαρούλα Τσαλπαρά και τον Άκη Πιτσάνη, δύο πρωταγωνιστικές φωνές του σήμερα της ατμόσφαιρας του επονομαζόμενου ρεμπέτικου. Η οδός αυτή εκβάλλει σε ένα νέο πλαίσιο, περιβάλλον και αισθητικό περίβλημα· σε νέους «τόπους». Και όλα αυτά με στόχο τον ενεστώτα χρόνο. Την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, στον «τόπο» της Μουσικής Σκηνής «Πριγκηπέσσα» στη Θεσσαλονίκη.

Φιλικής Εταιρίας 5, Θεσσαλονίκη,
(Περιοχή Λευκού Πύργου – Πίσω από τη Λέσχη Αξιωματικών)
τηλ: 2310 273542

 

 

 

 

TORUS web site