ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΙΑΝΟ

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016

Πέραν του μαθήματος ειδικότητας του λαϊκού πιάνου, από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 λειτουργεί το Εργαστήρι Λαϊκού Πιάνου, παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών. Στο εργαστήρι προστίθενται και αναμοχλεύονται και οι υπόλοιπες πτυχές, όπως αυτή της ιστορικής έρευνας και τεκμηρίωσης. Έξω από το «άγχος» του ωραρίου, οι σπουδαστές έχουν την άνεση να αναπτύξουν μία πιο ολιστική θεώρηση του υλικού, αναζητώντας ιστορικά στοιχεία που συμβάλουν σε μία πιο ολοκληρωμένη γνώση. Επιπλέον, οι σπουδαστές οι οποίοι συμμετέχουν εθελοντικά στο Εργαστήρι λαϊκού πιάνου, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της συγκεκριμένης ειδίκευσης, έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε κομμάτια μέσα σε ορχηστρικά σύνολα που αποτελούνται από δύο και τρία πιάνα. Με αυτόν τον τρόπο, καλούνται να αναπτύξουν την ενορχηστρωτική τους σκέψη για ένα σύνολο το οποίο είναι αρκετά ιδιαίτερο και δύσκολο στη διαχείριση.

 

Το εργαστήρι λειτουργεί κάθε Παρασκευή στις 5 μ.μ. στο στούντιο του Τμήματος.

Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής

ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα

TORUS web site