Nikos Ordoulidis | Elena Delichristou

Sunday 31 January 2010

Thessaloniki, Music Stage 'PLATO'. A special collaboration by two countrymen, Elena Delichristou and Nikos  Ordoulidis. A programme consisting of works by Nikos Ordoulidis as well as songs from a wide popular repertoire. The orchestra: Mihalis Kalaitzis (bouzouki), Dimitris Tihalas (guitar), Giannis Kirmos (double-bass) and Nikos Ordoulidis (piano).

  • Ορδουλίδης Πλατώ
TORUS web site