Para thin Alos event

Tuesday 7 September 2010

Concert of personal compositions in the context of events entitled 'Para thin Alos' of Kalamaria, Thessaloniki. The orchestra: Mihalis Kalaitzis (bouzouki), Dimitris Tihalas (guitar), Kostas Biros (violin), Giannis Kirmos (double bass), Nikos Ordoulidis (piano). Singing: Maria Petkou and Nikos Ordoulidis.

TORUS web site